Blog

Anders

Dementie Anders Bekeken gaat over het ‘anders’ kijken en ondersteunen in het proces van dementie. Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft emoties en al deze emoties worden op een hele persoonlijke manier ervaren. Het spreekt voor zich dat mede hierom ieder mens die dementie heeft een andere benadering en ondersteuning vraagt.

Dementie Anders Bekeken gaat over het verbinden. Het verbinden van hart naar hart, van hart naar ZIEL en van ZIEL naar ZIEL. Daar is stilte voor nodig. Daar zijn geen kant en klare oplossingen voor. Wat de vraag ook is, deze mens met dementie mag in liefde worden gezien. Dat houdt in dat er eerst een verbinding mag plaatsvinden die ervoor zorgt dat we met respect kijken naar bijvoorbeeld agressie bij iemand met dementie.

In het langdurig begeleiding van mijn moeder heeft ze mij geleerd niet al haar boosheid te zien als boosheid. Ze leerde mij om tegenover haar te gaan zitten. Ze leerde mij een kopje koffie te halen en samen op te drinken. Ze leerde mij voor te lezen uit haar poëziealbum. Ze leerde mij naar de boom in de tuin te kijken. En in deze ontmoeting leerde ze mij waarom ze boos was. Gaf ze mij de ruimte voor haar te zorgen. Mijn moeder deed dit omdat ze boosheid vanzelfsprekend vond en het haar manier was van communiceren. Het was aan mij om in de verbinding te gaan om in te voelen wat er onder de boosheid lag verborgen wat ze mij niet kon vertellen. Dat ze vaak helemaal niet boos was maar eenzaam. Ze wist alleen niet meer hoe ze dat moest vertellen. Dat ze onrustig was omdat ze niet begreep waar ze was en deze onrust werd door de omgeving ervaren als boosheid. Dat ze intens verdrietig was omdat ze het gevoel had dat ze helemaal alleen was. Omdat ze zich geen raad wist met dit gevoel werd ze boos. Dat gevoel kende ze wel.

Dementie Anders Bekeken is een zeer persoonsgerichte manier van observeren en waarnemen. Observeren is omschrijven en opschrijven wat je ziet. Waarnemen betekent aanschouwen, gadeslaan en gewaarworden. Dat is een ‘andere’ manier van kijken en deze manier vraagt rust en stilte.

Voordat je gaat waarnemen mag je eerst in verbinding met jezelf. Het is essentieel om je bewust te zijn van je eigen uitstraling immers, wat je uitstraalt krijg je weer terug. Het reinigen van de aura en vervolgens de aura beschermen is de basis om steeds opnieuw in verbinding te gaan met mensen om je heen die te maken hebben met dementie. Wanneer je dit oefent, in een liefdevolle verbinding zonder oordeel naar jezelf en die ander, merk je dat je ‘beter’ in je eigen aura, in je eigen energie blijft. Dan is de verbinding met die ander ‘anders’ omdat jezelf de rust in jezelf hebt en uitstraalt.

Wanneer je persoonlijke vragen hebt of ergens tegen aanloopt voel je dan vrij mij te mailen of te bellen.