Blog

Anders omgaan met dementie

Anders omgaan met dementie betekent dat je leert op een andere manier te kijken naar dementie. We lezen en horen heel veel over onrustig gedrag, angstig gedrag en zelfs agressief gedrag. Het is ontzettend naar om te zien laat staan hoe het moet voelen.

Vanuit mijn werk als energetisch therapeut heb ik geleerd me af te stemmen op wat er non-verbaal wordt verteld via de uitstraling en het gedrag. Dat vergt een goede observatie van wat de uitstraling laat zien van de persoon met onrustig, angstig of agressief gedrag. Wat ik helder wil hebben is waarom iemand onrustig is. Bij dementie kan de persoon vaak niet (meer) vertellen wat hij of zij voelt, wat er aan de hand is of gewoon aangeven, ik heb zin in een kopje koffie. Mijn moeder bijvoorbeeld kon alleen nog met haar hand op de leuning van de rolstoel slaan om aan te geven dat er iets aan de hand was. Haar spraak was niet meer voldoende, helemaal niet wanneer ze sterk onrustig was. Het was dus aan mij om het slaan met de hand op de leuning van de rolstoel te vertalen voor haar. Voor mij was het dan ook heel belangrijk in een non-verbale verbinding met mijn moeder te gaan om erachter te komen wat er onder de onrust zat.

Soms is iemand bang en kan dat niet meer zeggen. Bijvoorbeeld, ik ben bang omdat ik niet weet wat er precies aan de hand is. 

Een andere keer is iemand boos en kan dat niet meer zeggen. Bijvoorbeeld, ik wil graag een kopje koffie maar heb geen idee hoe ik dat vraag.

Soms is iemand verdrietig en kan dat niet meer zeggen. Bijvoorbeeld, ik ben zo verdwaald in mijn hoofd en weet helemaal niet meer waar ik ben.

Deze 3 totaal verschillende emoties kunnen zich uiten in 1 herkenbare handeling van onrust.

Het vraagt een ‘andere’ manier van kijken en afstemmen om helder te krijgen wat er speelt om een goede reactie of behandeling te kunnen geven. Bij angst moet immers veiligheid worden geboden. Bij verdriet is troosten wenselijk en bij boosheid mag iemand zich ontladen, ontdoen van de frustratie of de verwarring die onder de boosheid woont.

Het anders omgaan met dementie vraagt een ‘andere’ kijk. Deze kijk is van groot belang om erachter te komen wat er diep vanbinnen aandacht nodig heeft. Wat ligt op geslagen in de wereld van mensen met dementie waar ze zelf niet meer die woorden aan kunnen geven die wij begrijpen. Het is onze verantwoordelijkheid de stem te zijn, de woorden te vormen, de handen te voelen van mensen met dementie.


B.I. Hulst
Wat zou het toch een openbaring zijn wanneer wij weer zouden gaan communiceren middels de harten-zielen-taal. Net als kleine kinderen die nog niet verbaal kunnen communiceren, doen mensen met dementie dat ook. Nu wij nog.


Eva van het Ende
Prachtig! De ENIGE manier om werkelijk contact te maken is om bij deze kwetsbare groep mensen in te voelen, zodat zij zich 'gezien' en 'gehoord' voelen. EN om zo de optimale ANDERE zorg kunnen ervaren; als aanvulling op de zorg in het algemeen.