Blog

Spiritueel en ‘anders’ omgaan met dementie

In de nieuwsbrief van oktober benoemen we de wat afwachtende en soms zelfs wat blokkerende houding die wij ervaren wanneer wij het woord spiritueel gebruiken. Het is alsof het gesprek ‘stil’ valt, alsof men niet weet wat te zeggen.  Waarom eigenlijk?

Dementie is een zeer ingrijpende ziekte. Wanneer je kijkt naar de diagnose dan spreek je over een verzamelnaam van stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruit gaan. Een ‘ziekte’ van de hersenen. Maar mensen met dementie zijn natuurlijk meer dan hun hersenen.  Ze ervaren emoties en hebben verlangens. Ze zijn net als jij en ik ‘mensen’. Mensen met een hart en een ziel. Het lichaam is ziek en de gevoelens zijn heftig en verwarrend, zeker wanneer er trauma’s worden verwerkt. Vaak zie je dat woorden niet meer kunnen worden uitgesproken of dat een herinnering in verwarring wordt verteld. Wij kunnen ze dan niet volgen, begrijpen niet waar ze het over hebben. Dat maakt deze mensen zo ontzettend kwetsbaar.

Wanneer wij de mens kunnen volgen in de verdwaalde geest gaat er een nieuwe wereld open. Deze wereld geeft ons de kans ‘anders’ naar dementie te kijken. 

Wanneer je kijkt naar het woord spiritueel betekent dat bijvoorbeeld ‘dat wat mensen beweegt’ of ‘bezield’. Spiritueel omgaan met dementie vraagt om een liefdevolle houding. Het gaat over het verbinden van hart naar hart en van hart naar ZIEL. Met andere woorden, wat beweegt de mens met dementie, wat raakt ze en wat is zijn of haar verlangen? Daarnaast betekent spiritueel het grote ‘geheel’ zien. Het grote geheel zien van bijvoorbeeld het leven dat is geleefd.

Als Energetisch Therapeut communiceer ik (verbind ik me) met de energie van die ander. Daarvoor maak ik gebruik van mijn intuïtie. Iedereen kan leren gebruik te maken van de intuïtie om zo op een andere manier in contact te zijn met mensen met dementie. Onze intuïtie is een innerlijk weten of een sterk innerlijk gevoel. Wanneer we dit leren gebruiken komen we in een gevoel van stilte, een gevoel van wijsheid en deze wijsheid laat ons zien en voelen wat iemand met dementie nodig heeft. Dit invoelen ontstaat in de verbinding. Je betreed een gebied waarin je intuïtie, je innerlijk weten, je bij de hand neemt en laat voelen wat er in die ander speelt. Het spirituele aspect heeft te maken met deze ‘andere’ manier van kijken. Kijken via onze intuïtie en daar zijn we niet zo aan gewend. We mogen leren om stil te zijn zodat we de verdwaalde mens bij de hand kunnen nemen.

Daar gaat ‘Dementie Anders Bekeken’ over. Dat is hoe ik werk en wat we als stichting willen uitstralen en realiseren. Een spiritueel huis voor mensen met dementie om naast de goede reguliere zorg op deze ‘andere’ manier bij te dragen aan het welzijn van deze mensen.