Spirituele stervensbegeleiding

Wanneer je de aura observeert in het proces van dementie wordt zichtbaar dat de ziel zich langzaam maar zeker terugtrekt. De mens verinnerlijkt steeds meer en keert naar binnen.

Het is van groot belang dit proces zo zacht en liefdevol mogelijk te ondersteunen. In dit verinnerlijken wordt er vanuit de Lichtwereld zachte aandacht gegeven aan wat nog verder mag worden verwerkt. Liefdevolle engelen staan om de zieke mens heen. Wij mogen hierin gepaste afstand nemen en in het volle vertrouwen om de mens heen staan. We kunnen hierbij zachte massage geven, ondersteunen met bijvoorbeeld klank of het zacht zingen van de liederen die de mens mooi vindt. Ook geur kan ondersteuning bieden in deze laatste fase van dementie. Het doel is onvoorwaardelijk liefhebben en in alles de mens volledig zien.


Home