Ons Logo

De 2 hartjes staan symbool voor de liefdevolle verbinding. Het blauwe hartje is de zieke mens die het leven verwerkt in het proces van dementie. Het paarse hartje staat voor het spirituele proces, het verinnerlijken en het langzaam maar zeker losmaken van het aardse leven, opgewacht door liefdevolle engelen.