Donatie

Stichting Dementie Anders Bekeken is in zijn geheel afhankelijk van donateurs en giften van bedrijven en particulieren. U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van het Regenbooghuis door ons financieel te steunen. Wij stellen uw donatie dan ook zeer op prijs.

Stichting Dementie Anders Bekeken is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 24 mei 2018. Wij zijn heel blij met deze toekenning omdat de maatregel belastingvoordelen heeft voor zowel de gever als ook voor de ontvanger. Temeer omdat wij volledig afhankelijk zijn van uw steun. Klik hier voor meer informatie over de voordelen bij de belastingdienst.


Wijze van donatie

Er zijn een aantal mogelijkheden om ons financieel te steunen.

  • Een gift
  • Donateur worden
  • Periodieke schenking (door ANBI volledig fiscaal aftrekbaar)
  • Stichting Dementie Anders Bekeken op te nemen in uw testament

Gift

Wilt u een gift doneren, neem dan contact met ons op hier. Wij kunnen dan de mogelijkeheden uiteen zetten. U kunt ook gebruik maken van het Donatieformulier hier.

Donateur

U kunt donateur worden door periodiek een bijdrage te doneren. U bepaalt zelf de hoogte van de donatie en de periodefrequentie. U kunt hiervoor gebruik maken van het Donatieformulier hier.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is volledig fiscaal aftrekbaar mits het een periode van minimaal 5 jaar betreft. Verder worden er geen eisen gesteld aan de hoogte van het bedrag. Voorwaarde is wel dat u in de periode van minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag jaarlijks schenkt en dat dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en Stiuchting Dementie Anders Bekeken. U kunt hiervoor gebruik maken van het Donatieformulier hier.

Opname in testament

In uw testament kunt u een legaat ten gunste van Stichting Dementie Anders Bekeken opnemen of door ons als mede erfgenaam op te nemen. De bedragen zijn vrijgesteld van erfbelasting. Voor meer informatie over deze vorm verwijzen wij u naar uw notaris.

Online Doneren ›

Home