Wie zijn wij

Ik ben Trijnie Lucht-van Heijst, getrouwd met John Lucht en samen hebben wij een dochter. Sinds 2005 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk. Ik heb de HBO-opleiding complementaire geneeskunde gevolgd met als specialisatie de aura en de chakras. Aanvullend heb ik meerdere studies gevolgd om de kennis verder te verdiepen en te verbreden. De laatste jaren heb ik mijn moeder mogen begeleiden in haar proces van dementie. Vanuit mijn werk als aura-therapeut mocht ik haar aura observeren, wat voor mij bijzonder intens was. Hierin heb ik kunnen waarnemen wat er energetisch allemaal speelde. Dit gaf mij inzicht in mijn moeder en daardoor begreep ik haar. Het heeft me zo diep geraakt dat ik heb besloten, samen met mijn man, deze site neer te zetten. Wij willen een ander geluid laten horen waarin de dementie 'anders' wordt bekeken. Het proces van mijn moeder heeft ons laten zien dat er in de zorg (te) weinig ruimte is voor de unieke ziel die iemand is. Mijn moeder had 'geluk' in een kleinschalig centrum te wonen gedurende de laatste jaren van haar leven. Hier was goede zorg en veel aandacht. Toch heb ik ook in dit centrum op sommige momenten de intensiteit gemist om een bewoner daadwerkelijk te zien. Bij mijn moeder ging dat goed omdat ik steeds in gesprek ging wanneer iets niet goed voelde. Het stukje echter van extreme angst, ontreddering en het voortduren naar huis willen, bleef een lastig thema waarnaar mijns inziens, zeker vanuit de verpleeghuisarts, met meer empathie had mogen worden gekeken.

Het is onze wens dat de oudere, dementerende mensen meer gezien en gehoord gaan worden. In een maatschappij waarin we steeds minder tijd lijken te hebben, is het noodzakelijk dat we samen de dementerende mens daadwerkelijk gaan zien. Wie kan er nog voor deze groep mensen opkomen? Ze kunnen het immers zelf niet meer. Wie ziet de innerlijke strijd. Wie ziet de wanhoop voorbij de eigen pijn? Een goede woonomgeving met liefdevolle zorg is daarom zo ontzettend belangrijk. Het raakt ons beide diep hoe eenzaam soms de dementerende mens is. Deze site is een goede stap op weg naar meer begrip voor deze grote groep mensen en een andere begeleiding vanuit een liefdevolle basis.