Stichting


Op 24 mei 2018 is Dementie Anders Bekeken officieel een stichting geworden. Wij zijn natuurlijk al langer bezig en onze werkzaamheden beginnen nu ook vruchten af te werpen. Onze contacten groeien, werkgroepen zijn gestart en de eerste nieuwsbrief is inmiddels verzonden (zie ook menu rechtsboven aan). Flyers en promo materiaal worden gereed gemaakt. De nieuwe website wordt medio september verwacht en de ANBI status wordt aangevraagd. Kortom, we zijn druk maar we genieten volop om ons doel te bereiken.


Het bestuur


Trijnie Lucht, voorzitter

Trijnie Lucht

Voorzitter

John Lucht, secretaris

John Lucht

Secretaris

Petra Blok, penningmeester

Petra Blok

Penningmeester

Eva van het Ende, algemeen lid

Eva van het Ende

Algemeen bestuurslid


Comité van aanbeveling


Wij willen graag een Comité van Aanbeveling koppelen aan onze stichting en zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten. Indien u een goede kandidaat kunt aanbevelen dan horen wij dat graag.


Documenten ter inzage


Wij zijn op dit moment bezig een ANBI status aan te vragen bij de belastingdienst. De belastingdienst stelt daarvoor een aantal voorwaarden waaronder een publicatieplicht van een aantal documenten die ter inzage moeten staan op de website.

Stichting gegevens

Beleidsplan 2018 - 2021

Beloningsbeleid

Uitgevoerde activiteiten

Financiele verantwoording