Praktische informatie

Met deze site willen wij een platform creëren waarin we met elkaar nadenken over een andere manier van omgaan met dementerende mensen. Door informatie te verstrekken op deze manier hopen wij mensen te bereiken die een warm hart hebben voor deze steeds grotere groep mensen. Een andere manier van kijken naar dementie is nodig. Het is onze wens dat er een verandering in gang gezet wordt waarin de zieke mens centraal staat, dit als aanvulling op de goede reguliere zorg die er natuurlijk is. Het gaat uiteindelijk om een betere samenwerking tussen beide disciplines. Het kan en mag niet zo zijn dat deze kwetsbare groep mensen, die niet meer voor zichzelf kan opkomen te weinig goede zorg krijgt.


Persoonlijk

Oproep.
In de blog heb ik gevraagd naar jullie ervaringen. Ik wil een oproep doen aan iedereen die te maken heeft met dementie of iets wil delen en vertellen. Het doel hiervan is het helder krijgen hoe dementie leeft bij de mensen. Uiteindelijk willen wij onderzoeken of het haalbaar is onze visie daadwerkelijk vorm te geven, namelijk: het opzetten van een huis waarin de woonomgeving erop is gericht de dementerende een thuis te bieden. Centraal hierin staat het welzijn van de bewoner. Iedereen die daar werkt, arts, verzorging, therapeuten en begeleiders delen eenzelfde visie namelijk, de totale mens zien.
Neem contact met ons op

Familie
Wanneer iemand in de familie te maken krijgt met dementie is dat een heftig proces. Soms verloopt de ziekte vrij mild. Vaak is er dan nog een goed contact mogelijk. Soms echter verloopt het heftiger. Het is wenselijk om dat dieper te kijken. Wat is er aan de hand? Waarom is iemand boos, onrustig of angstig. Wat is er eerder gebeurd in het leven van deze zieke mens. Samen met familie wil ik kijken naar de dementerende mens om inzicht te krijgen in de diepe, vaak onverwerkte emoties. Wanneer wij de mens kunnen volgen in de verdwaalde geest krijgen we inzicht in zijn of haar leven.
Neem contact met ons op

Actief
Wil je actief meedenken, meevoelen en wellicht meewerken, aarzel dan niet. Stuur ons een mail, bel ons zodat we onze krachten kunnen bundelen.
Neem contact met ons op


Groep

Lezing
De lezing is avondvullend. Centraal staat het 'anders' kijken naar dementie. Ik laat auratekeningen zien waarin het proces van dementie centraal staat. Daarnaast vertel ik over het belang van een liefdevolle benadering richting deze mensen. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen.
Neem contact met ons op

Cursus
Korte cursus over dementie anders bekeken. De cursus bestaat uit 3 dagdelen van 2,5 uur en is als volgt opgebouwd: Eerste dagdeel staat in het teken van de aura en de chakra's. Tweede dagdeel staat in het teken van dementie en hoe zich dat laat zien in de aura. Derde dagdeel staat in het teken van de ziel. Wat zijn de diepe lagen die worden uitgewerkt bij iemand die lijdt aan dementie als voorbereiding op het sterven.

Data: De cursus is inmiddels gestart, binnenkort worden nieuwe data bepaald. U kunt zich hiervoor nog inschrijven. Locatie: Hattem. De kosten zijn € 95,00 inclusief reader en koffie/thee
Neem contact met ons op