Online Doneren

Met uw bijdrage levert u een belangrijke bijdrage aan ons Regenbooghuis. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw donatie.


Ik doneer


Hierbij geeft u toestemming aan Stichting Dementie Anders Bekeken om, tot wederopzegging, het aangegeven bedrag af te schrijven van uw bankrekening via een incasso met ingang van de ingangsdatum.
Home