In de media

Belangrijke stukken uit de media worden hier getoond. Zij geven een beeld wat bijdraagt aan de verbetering van de zorg voor dementerenden of gewoon extra informatie. Dat kan zijn via de complementaire zorg maar ook via de reguliere zorg. Als het maar bijdraagt aan het welzijn van de patiënt.


Gepubliceerd

De verborgen zin van dementie

Interview met Hans Stolp

Gepubliceerd in Paravisie, augustus 2015

Waarom schreef u een boek over dementie?
Dementie is een snel om zich heen grijpende ziekte. Op dit moment lijden zo'n 235.000 mensen in Nederland aan een vorm van dementie en men verwacht dat dit aantal in korte tijd zal oplopen tot zo'n 500.000 mensen. Daarom roept deze ziekte bij nogal wat ouderen angst op. Daar komt nog bij dat deze ziekte op dit moment ongeneeslijk is. Het is dus wel begrijpelijk dat sommige ouderen zich zorgen beginnen te maken als ze een keer iets zijn vergeten.
Lees verder ...


Dementie, Bewustzijn en Spiritualiteit

Auteurs: Hans Siepel en Marleen Onclin

Gepubliceerd op www.dementieenbewustzijn.nl

Over de noodzaak van een genuanceerder kijken naar Dementie
In een van de gnostische boeken uit de Nag Hammadi Geschriften, 'Verhandeling over de ziel' schrijft de auteur in poëtische woorden over de zoektocht in het aardse bestaan van de menselijke ziel. Het aardse leven is geen toevallige en doelloze onderneming. Door het leven heen zoekt de ziel zijn Oorsprong. Maar ze kan dat alleen, zo houdt de schrijver zijn lezers voor, door de dieptepunten en hoogtepunten van de aardse werkelijkheid te doorleven en er van te leren. Deze tekst is meer dan tweeduizend jaar oud.
Lees verder ...


Opnames

Radio

Trijnie lucht in gesprek met Giuseppe Schonberger van Radio Zwolle

vrijdag 24 februari 2017 om 14:00 uur

Fragment van de uitzendingGehele uitzending
Video

Oorsprong YouTube