Terug naar Hoe

Visie

We willen graag met deze site een basis creëren voor een breder draagvlak waarin het 'anders omgaan' met dementie centraal staat. De nadruk ligt op het welzijn van de zieke mens. Dat betekent dat iedere bewoner een andere benadering vraagt en dus ook krijgt. De intentie waarmee de bewoner wordt benaderd, is liefdevol en met respect.

Concreet houdt dit in dat de levensloop van de bewoner van groot belang is. Voordat er een opname plaats vindt, dus terwijl de bewoner nog op de wachtlijst staat, is de levensloop al gemaakt door de bewoner met hulp van de familie en in bezit van de arts en verpleegkundigen. Dit is de basis van het te maken dossier.

Wanneer iemand dan uiteindelijk komt wonen kan de verpleegkundige, de arts, en andere betrokkene, al een beeld vormen van de nieuwe bewoner. Hierdoor leg je een basis van veiligheid en vertrouwen. Dit is het vertrekpunt voor een goede en liefdevolle zorg. Het opbouwen van het dossier dient zorgvuldig te gebeuren. Wanneer iemand belast is met een psychisch verleden of fysieke aandoeningen, wordt voordat   »

de patiënt wordt opgenomen contact gezocht met de behandelende arts(sen). Het beeld van de nieuwe bewoner is zo compleet. Het is ontzettend belangrijk dat bij de dag van opname al dit soort zaken bekent zijn. De aandacht kan dan volledig naar de nieuwe bewoner gaan. De verpleegkundige straalt een rustige energie uit en neemt voldoende tijd voor de bewoner. De telefoon staat uit!

Vele zorginstellingen werken al met klank, kleur en muziek en vele andere vormen van begeleiding. Wat ik essentieel vindt is dat er ruimte moet zijn voor de beleving van de ziel van de mens. In de ziel ligt de wijsheid opgeslagen. Door de focus te verleggen naar de ziel van de mens kunnen wij de geestelijke belevingswereld van ieder uniek persoon leren zien. Wij moeten leren luisteren naar de taal van de ziel in de verstilling van de mens. Wanneer wij die taal leren verstaan kunnen wij hulp bieden en met zachte hand begeleiden. Het vertrekpunt is altijd LIEFDE. Vanuit een liefdevolle verbinding is het uiteindelijke doel om deze mensen zo rustig mogelijk naar huis te brengen.   


Terug naar Hoe