Hoe

Informatieoverdracht is op dit moment het meest belangrijk. Niet alleen aan de mensen die er mee te maken krijgen, de betrokkenen zelf, familieleden, mantelzorgers en medewerkers in de zorg. Het zijn met name ook de managers die anders moeten leren kijken naar zieke en oude mensen.


Informatie

Als eerste willen wij, door middel van deze site dementie onder de aandacht brengen. Er moet, wat ons betreft, een bewustzijn op gang komen waarin er op een andere, meer holistische manier wordt gekeken naar dementie. Bewustzijn komt op gang wanneer er informatie is. Tegenwoordig met het internet is die informatie makkelijk te creëren en dus toegankelijk voor wie dat wil.
Lees verder ...


Visie

We willen graag met deze site een basis creëren voor een breder draagvlak waarin het 'anders omgaan' met dementie centraal staat. De nadruk ligt op het welzijn van de zieke mens. Dat betekent dat iedere bewoner een andere benadering vraagt en dus ook krijgt. De intentie waarmee de bewoner wordt benaderd, is liefdevol en met respect.
Lees verder ...